Error

Infiintare Punct de Lucru

Acte necesare infiintare Punct de Lucru:

  1. Cerere de inregistrare
  2. Declaratie model 2
  3. Hotarare A.G.A./ Decizie Asociat Unic
  4. Anexa A.G.A./ Anexa Decizie Asociat Unic
  5. Contract de Inchiriere inregistrat la Administratia Financiara de Sector – in cazul in care contractul se incheie intre 2 persoane fizice/ intre o persoana fizica si una juridica
  6. Contract de Inchiriere intre 2 pers. juridice + actul de proprietate pt. spatiu (+ acte ce stau la baza contractului de inchiriere)
  7. Imputernicire + Copie C.I. deponent